Potilasasiamies

Potilasasiamies auttaa ja neuvoo potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Hänen tehtävänään on myös tiedottaa potilaan oikeuksista ja asemasta sekä neuvoa ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Lisäksi potilasasiamies edistää muilla tavoin potilaan oikeuksien toteutumista.

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko. Hän ei myöskään toimi potilaan oikeusavustajana, mutta voi toimia sovittelijana potilaan ja henkilöstön välillä.

Mikäli jokin hoitoon liittyvä asia on jäänyt epäselväksi tai olet tyytymätön hoitoosi ja/tai kohteluusi, kannattaa asiaa selvittää ensisijaisesti hoitoa antaneen henkilön kanssa. Yhteyden saat parhaiten soittamalla asiakaspalveluun 010 312 010.

Voit myös antaa palautetta palautelomakkeen kautta, jolloin asiasi otetaan käsittelyyn sinua hoitaneessa toimipaikassa.

Potilasasiamiehet

Lääkärikeskukset, työterveys, hammasklinikat ja sairaalat
potilasasiamies Liisa Pajari
liisa.pajari@pihlajalinna.fi, 050 599 4905

Ikipihlaja-hoivakodit
Hoivakodin asukkaan kotipaikkakunnalla toimii kunnan tai kaupungin nimeämä sosiaali- tai vanhusasiamies.

potilasasiamies Liisa Pajari
liisa.pajari@pihlajalinna.fi, 050 599 4905

Kuusiolinna Terveys, Mäntänvuoren Terveys, Kolmostien Terveys
potilasasiamies Sanna Siltala
sanna.siltala@pihlajalinna.fi, 040 194 1637

Jämsän Terveys
potilasasiamies Mai-Stiina Lampinen
mai-stiina.lampinen@jamsa.fi, 040 775 0347

Laihian Hyvinvointi
Laihian kunnan nimeämä potilasasiamies, potilasasiamies@vaasa.fi, 040 135 1982
Laihian kunnan nimeämä sosiaaliasiamies, 040 507 9303

Selkämeren Terveys
potilasasiamies Susanne Nygård-Kukko
Potilasasiamieheen saa yhteyden jättämällä soittopyynnön Kristiinankaupungin perusturvakeskuksen vaihteeseen, p. 06 2218 411.

Huhtasuon terveysasema
potilasasiamies Susanne Nygård-Kukko
Potilasasiamieheen saa yhteyttä jättämällä soittopyynnön numeroon 06 221 8630 arkisin klo 13.00–15.00.

Piispanportin terveysasema
potilasasiamies Eva Peltola
Potilasasiamieheen saa yhteyden puihelimitse numerosta 09 816 51032 tai sähköpostitse sosiaali.potilasasiamies@espoo.fi

Terveydenhuollon muistutus ja kantelu

Jos olet tyytymätön Pihlajalinnan yksityisessä lääkärikeskuksessa, sairaalassa tai hammasklinikalla saamaasi hoitoon tai kohteluun, voit tehdä potilaslain mukaisen kirjallisen muistutuksen toimipisteen terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.

Pihlajalinnan kuntaulkoistuksissa on muistutuksen tekemiseen omat ohjeistuksensa. Niistä löydät lisätietoa kuntayhtiöiden omilta verkkosivuilta.
Muistutuksen tarkoituksena on palauttaa yhteisymmärrys ja luottamus hoitoon.

Kirjoita mahdollisimman selkeä kuvaus tapahtuneesta ja, jos mahdollista mainitse, niiden henkilöiden nimet tai asema, joita muistutuksesi koskee. Tarvittaessa muistutuksen tekemisessä auttaa potilasasiamies.

Muistutuksen tekemiselle ei ole määräaikaa. Asian selvittämisen kannalta on kuitenkin tarkoituksenmukaista tehdä muistutus kohtuullisessa ajassa muistutukseen johtaneista tapahtumista. Muistutukseen annetaan aina kirjallinen vastine.

Voit tehdä muistutuksen myös vapaamuotoisesti ja toimittaa sen siihen Pihlajalinnan yksityiseen lääkärikeskukseen, sairaalaan tai hammasklinikalle, jota asia koskee, tai vaihtoehtoisesti potilasasiamiehelle.

Jos olet tyytymätön muistutukseen saamaasi vastaukseen, on sinulla oikeus tehdä kantelu aluehallintoviranomaiselle tai Valviraan. Kantelulla tarkoitetaan valvontaviranomaiselle tehtyä ilmoitusta epäillystä virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä.