Pihlajalinnan Diabetesklinikka tarjoaa laadukasta diabeteksen hoitoa etäpalveluna yksityissektorin diabetespotilaille heidän asuinpaikastaan riippumatta. Lisäksi Diabetesklinikkaan kuuluu Helsingissä Pihlajalinna Dextrassa toimiva diabetekseen erikoistunut asiantuntijatiimi.

Mikä diabetes on?

Diabetes on joukko erilaisia sairauksia, joille on yhteistä se, että veren sokeripitoisuus kasvaa liian suureksi. Avaintekijänä on insuliinihormoni: sen erityksen loppuminen, määrän riittämättömyys tai vaikutuksen heikkeneminen.

Tyypin 1 diabeteksessa (nuoruustyypin diabetes) elintoiminnoille välttämätöntä insuliinia ei erity, sillä insuliinia tuottavat haiman saarekesolut ovat tuhoutuneet. Hoitona on elinikäinen insuliinihoito.

Tyypin 2 diabeteksessa (aikuistyypin diabetes) haima tuottaa insuliinia, mutta se vaikuttaa heikosti tai insuliinia ei ole tarpeeseen nähden riittävästi. Insuliinituotanto voi vuosien kuluessa ehtyä kokonaan. Alkuvaiheessa sairaus voi olla täysin oireeton ja piilevä. Diabetes kehittyy vuosien kuluessa ja verensokeri nousee asteittain. Sairastunut ei edes huomaa oireitaan, vaan ehtii mukautua niihin.

Aikuisiän diabeteksen oireita ovat esimerkiksi väsymys ja uupumus, ärtyneisyys, tulehdusherkkyys sekä lisääntynyt jano ja virtsaamisen tarve. Hankalasti tunnistettavien oireiden vuoksi tyypin 2 diabetes todetaan usein sattumalta muiden tutkimusten yhteydessä.

Miten diabetestä hoidetaan?

Diabeteksen hoidossa lääkäri suunnittelee diabeetikon hoidon kokonaisuuden, etenkin lääkehoidon sekä määrittää tarvittavat kontrollikäynnit laboratoriokokeissa, silmälääkärissä ja hammaslääkärissä. Lääkäri suunnittelee diabeetikon kanssa yhdessä väli- ja vuosikontrolleissa käymisen omalla vastaanotollaan. Hoidossa pyritään hyödyntämään hoitomuotoja, jotka todistetusti parantavat potilaan ennustetta ja tukevat ylipainoisen potilaan painonhallintaa.

Diabeteshoitajan luona keskitytään omahoidon suunnitteluun ravitsemuksen, liikunnan ja elämäntapojen osalta. Käynneillä seurataan vointia ja opetellaan diabeetikolle tärkeitä asioita, kuten jalkojen tarkkailua ja kunnossapitoa, painon, verenpaineen ja verensokerin seurantaa sekä lääkehoidon aloitusta ja toteutusta. Lisäksi katsotaan omahoitoon tarvittavat lähetteet ja välineet ajan tasalle.

Jokaiselle diabeetikolle tehdään henkilökohtainen hoitosuunnitelma, johon määritetään hoidon tavoitteet. Tavoitteita laaditaan sekä lyhyelle että pidemmälle ajanjaksolle oman elämäntilanteen mukaan yhdessä diabeetikon kanssa. Hoitosuunnitelman laatimiseen vaikuttaa oleellisesti mm. diabetestyyppi, sairaushistoria, ikä sekä työ- tai opiskeluelämä.

Diabeteksen hoidon tavoitteena kaikilla diabeetikoilla on mahdollisimman hyvä hoitotasapaino ja laadukas elämä ilman diabeteksen tuomia komplikaatioita.

›› Tutustu tarkemmin ja lue lisää diabeteksen hoidosta.

Ruokavalion vaikutus diabeteksen hoidossa

Ruokavalio on erittäin keskeisessä roolissa diabeteksen hoidossa, ja ruokavaliolla voidaan ehkäistä merkittävästi diabetekseen liittyvien liitännäissairauksien riskiä. Ravitsemushoito on tärkeä osa myös liitännäissairauksien hoitoa. Ravitsemusterapeutin vastaanotolla käydään läpi asiakkaan nykyinen ruokavalio, jonka pohjalta suunnitellaan asiakkaan arkeen soveltuvia muutoksia terveydentila huomioiden. Tarkastelun alla voi olla verensokerin hallinta, liitännäissairauksien ehkäisy sekä hoito tai erityisruokavaliot. Vastaanotolle voi hakeutua myös saadakseen arvion ruokavalion laadusta ja ravintoaineiden saannin riittävyydestä. Ravitsemusterapeutin vastaanotolla diabetesta sairastava saa tietonsa ja ruokavalionsa päivitettyä turvallisesti tutkittuun tietoon ja suosituksiin pohjautuen.

Haavojen hoito on tärkeää diabeetikolle

Diabeetikon on erityisen tärkeää huolehtia ihon kunnosta ja estää haavojen syntyminen, koska hyperglykemia heikentää haavan paranemista. Lisäksi neuropatiasta johtuvat jalan tuntopuutokset ovat merkittävä syy jalkahaavan syntyyn. Ennaltaehkäisystä huolimatta voi haavoja silti syntyä, jolloin on hyvä kääntyä haavahoitajan puoleen jo varhaisessa vaiheessa. Oikean haavahoitotuotteen valinta sekä asianmukainen hoito nopeuttavat haavan paranemista sekä ehkäisevät infektioiden synnyn.

Diabeettisten haavojen kohdalla haavahoitosuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa, jotta haava saadaan paranemaan mahdollisimman nopeasti ja ilman komplikaatioita.

Onko diabeteksesi hoito ajan tasalla?

›› Pihlajalinnan asiantuntijan vastaanotolle pääset varaamalla ajan verkosta.

Diabetesklinikkamme asiantuntijat löydät verkkoajanvarauksesta kirjoittamalla ajanvarauksen Asiantuntija-kenttään hakusanan diabeteshoitaja tai diabeteslääkäri. Ajan voit varata myös soittamalla valtakunnalliseen ajanvarausnumeroon 010 312 010.

›› Hoitopolun voit aloittaa etänä Pihlajalinna Terveyssovelluksessa.
›› Tutustu diabetesklinikan hinnastoon.